Frassanito (LE)
Nov201721

Spot: FrassinoSurfPoint – Vento: Maestrale – Vele 4,0